اصفهان  مهد استعدادیابی تنیس کشور می شود
با حضور مجید شایسته در فدراسیون تنیس: اصفهان ​مهد استعدادیابی تنیس کشور می شود

اصفهان مهد استعدادیابی تنیس کشور می شود

تاریخ : 30 بهمن 1397 نویسنده : jebeli موضوع : اخبار فدراسیون
با حضور مجید شایسته در فدراسیون تنیس: اصفهان مهد استعدادیابی تنیس کشور می شودحضور مهندس شایسته در فدراسیون توفیقات بسیاری به همراه داردرئیس هیات تنیس استان اصفهان گفت: با حضور مجید شایسته در راس تصمیم گیری فدراسیون تنیس می توانیم اصفهان را به مهد استعدادیابی تنیس در کشور تبدیل کنیم. ‌به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس: می توان حضور مجید شایسته را به عنوان سکاندار ورزش تنیس کشور از سال 1388 به بعد