با ما در تماس باشید

** هیات تنیس استان اصفهان

نشانی: اصفهان میدان آزادی ( دروزاه شیراز ) ابتدای اخیابان دانشگاه ورزشگاه انقلاب هیات تنیس استان اصفهان

تلفن : 36206199 031

نمابر : 36206199 - 031

پست الکترونیک: info@isfahantennis.com

www.esfahantennis@gmail.com

وب سایت:www.isfahantennis.com

www.esfahantennis.ir

کد پستی :8173976331

ساعات کار هیات تنیس استان اصفهان شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 14 می باشد.

.....................................................................

** روابط عمومی هیات تنیس استان اصفهان

مدیر روابط عمومی : داوود شیخ جبلی

D_news65@yahoo.com

pr@isfahantennis.ir

36206199 031

.................................

** تماس با باشگاه تنیس انقلاب

تلفن: 36206162 031

همراه: 09139060785

همراه : 09911105910

پست الکترونیکی: Gym@isfahantennis.com

Isf.enghelabtennis @gmail.com

ساعات کار باشگاه تنیس انقلاب از ساعت 7 صبح الی 23 ( 11 شب ) می باشد

Theme : ParsDle