اطلاعیه فوری: ممنوعیت بکارگیری مدرس بدون کارت مربیگری در باشگاههای استان
اطلاعیه فوری: ممنوعیت بکارگیری مدرس بدون کارت مربیگری در باشگاههای استان

اطلاعیه فوری: ممنوعیت بکارگیری مدرس بدون کارت مربیگری در باشگاههای استان

قابل توجه باشگاههای تنیس استان اصفهان: فعالیت افراد بدون کارت با عنوان مربی ممنوع می باشدطبق دستور فدراسیون تنیس و اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان تدریس کلیه امور آموزشی بایستی زیر نظر مربیان رسمی و دارای مدرک مربیگری فدراسیون صورت بپذیرد و فعالیت افراد بدون کارت با عنوان مربی ممنوع می باشد. هیات تنیس استان اصفهان