کسب عنوان قهرمانی توسط پویش جوانان مهذب نیا(ب)  آریا گرانول قم و باشگاه انقلاب اصفهان در رده های دوم و سوم ایستادند
کسب عنوان قهرمانی توسط پویش جوانان مهذب نیا(ب) آریا گرانول قم و باشگاه انقلاب اصفهان در رده های دوم و سوم ایستادند

کسب عنوان قهرمانی توسط پویش جوانان مهذب نیا(ب) آریا گرانول قم و باشگاه انقلاب اصفهان در رده های دوم و سوم ایستادند

تاریخ : 13 اسفند 1397 نویسنده : jebeli موضوع : مسابقات
دور برگشت لیگ آینده سازان تنیس در ایستگاه آخرکسب عنوان قهرمانی توسط پویش جوانان مهذب نیا(ب)آریا گرانول قم و باشگاه انقلاب اصفهان در رده های دوم و سوم ایستادنددور برگشت لیگ آینده سازان تنیس که از روز چهارشنبه 8 اسفند در باشگاه تنیس انقلاب آصفهان با حضور 16 تیم از استانهای مختلف کشور آغاز شده بود روز دوشنبه 13 اسفند 1397 با غلبه پویش جوانان مهذب نیا (ب) بر آریا گرانول قم در فینال مسابقات به پایان